+34 633 406 353 & +45 40 17 08 59 [email protected]

Vil du sælge din ejendom i Spanien – så er der nogle skatteregler som du skal kende. Der vil komme flere uddybninger af dette område. Denne række af artikler er ALENE vejledende information. Ved aktuel salg af din bolig, anbefales at kontakte os for konkret rådgivning.

Beregning af ejendomsavance 

Det er således, at ved salg af din bolig i Spanien skal du opgive din avance på din spanske årsopgørelse.

Beregningen er umiddelbar simpel: Det er forskellen mellem anskaffelsesprisen og salgsprisen. Men, der kan være faktorer som gør det en smule mere kompliceret, men til din fordel da der er omkostninger, som kan fradrages i regnestykket.

Valor de adquisicion: Anskaffelsesværdien

  • Anskaffelsesværdien beregnes som din købesum + de skatter (IVA, moms) og ekstraudgifter (Notar mv), som du har betalt. Derudover kan forbedringer af boligen også tillægges. Så endelig husk at gemme dine regninger undervejs i din ejerperiode.

Valor de enajenacion: Salgsværdien

  • Salgsværdien beregnes som din salgssum minus dine salgs omkostninger (herunder ejendomsmæglersalær).

Derudover er det muligt at medregne udgifterne til oprettelse af boliglånet, som du evt optog ved køb af ejendommen (provisioner, skatter, notargebyr og registrering).

Bemærk:

Af netto avancen som der skal betales skat af ved salget, er satserne pt gældende fra 1. januar 2022:

19% for de første 6.000€.

21% fra 6.000€ og op til 50.000€.

23% fra de 50.000€ og op til 200.000€.

26% fra 200.000€ og over.

Eksempel:

Forudsætning:

Du sælger en bolig for 350.000€. Ejendomsmægler opkræver 12.000€ og så er der en kommunal kapitalgevinst på  10.000€ som også kan fradrages.

Boligen blev for 5 år siden købt for 280.000€ og havde købsomkostninger for 19.600€ og notar og registreringsgebyr på 5.000€. Optagelsesomkostninger på boliglån var 3.000€.

Beregning Beløb
Salgssum (350.000 - 12.000 - 10.000) 328.000
Købesum (280.000 + 19.600 + 5.000 + 3.000) 307.600
Gevinst til beskatning 21.400
Avancebeskatning 4.374

 

Hvis du sælger med et underskud, så kan dette tab fradrages i din spanske indkomstskat for det år, som salget er sket og i de følgende 4 år.